21 October 2011

I Will Always LOVE You ..

Yes , it was true .. 
I never like you but I love you so much !
I promise to my self that I love you until I die .. 
YES ! Until I die ..
I swear .. 


* sorry kalau terlalu jiwang. Hari ni mood saya mau b'jiwang. Hehe. Peace ! ^^ *

TWEET ME ! :)